Om oss

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter i Norden och genom våra värdeord partnerskap, långsiktighet och lönsamhet för alla inblandade så driver vi oftast våra projekt tillsammans med partners eller på uppdrag av en klient, men också ibland i egen regi. 

Partners/kunder
Fastighetsägare, kommuner, hyresgäster och investerare behöver varandra för att nå sina mål. Vi kan agera på uppdrag av någon av parterna och vår ansats är alltid holistisk. Ett lyckat projekt för oss är där vi kan tillgodose alla inblandades mål.

Kompetens
Vi tillför engagemang och kompetens inom de områden vi verkar och var för sig har våra medarbetare spetskompetens inom

  • Fastighetsförvaltning
  • Bostads- och projektutveckling
  • Transaktioner
  • Finansiering
  • Projektledning

Tillsammans bildar vi ett starkt team och våra uppdragsgivare ser oss ofta som en one stop shop med fullt ansvar från ax till limpa.

Företagskultur och socialt ansvar
I vår kultur finns en ägarmentalitet som gör att vi gillar att vara konkreta, raka och lönsamma. Corner Property Partners verkar aktivt dagligen med hållbarhetsfrågor inom våra projekt och uppdrag samt med socialt ansvar och allas lika värde. Därför har vi valt att stödja Rädda barnen, Cancerfonden och Stockholms stadsmission.