Förvaltning

Vi förvaltar och förädlar fastigheter som om de vore våra egna. Med fokus på kassaflöde och värdeutveckling präglas vårt arbete av proaktivitet, närvaro och konsekvensanalys. I botten finns alltid en affärsplan. Från den arbetar vi aktivt med tydliga mål och kreativa  strategier. Vårt expertteam har känsla för detaljer utan att förlora helhetsperspektivet.

Några av våra tjänster:

  • Uthyrning samt konceptualisering av lediga lokaler
  • Omförhandling av hyresavtal
  • Fastighetsutveckling
  • Projektledning
  • Driftoptimering
  • Rapportering