Bostadsutveckling

Vi utvecklar bostadsrätter och hyresrätter i egen regi samt tillsammans med partners. Bred kunskap av stadsplanering, bygg och försäljning är några av de nycklar som gör att vi är framgångsrika i vårt utvecklingsarbete. Vi samarbetar med kommuner för boende som möter de lokala behoven. Vi utgår alltid från den tilltänkta platsen och gör arbetet grundligt. Hur ser de fysiska förutsättningarna ut? Vad behöver den lokala marknaden på kort och lång sikt? Genom att ställa de rätta frågorna skapar vi också bättre förutsättningar för genomförbarhet och långsiktighet. 

Vårt nätverk av kommuner, finansiärer, entreprenörer, arkitekter och specialister är något vi gärna låter arbeta för ett lyckat bostadsprojekt. 


Exempel på projekt