Transaktionsrådgivning

Vi erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning och ger er tillgång till vår erfarenhet, marknadskunskap och kontaktnät. Detta oavsett om uppdraget gäller enskild fastighet eller en hel portfölj med stor geografisk spridning. Vi fungerar som aktiva rådgivare under hela investeringscykeln och låter vårt kontaktnät arbeta för er.  

Några av våra tjänster:

  • Köprådgivning
  • Säljrådgivning
  • Analys och värdering
  • Due-diligence
  • Finansiell rådgivning/kapitalanskaffning