Uthyrning samt konceptualisering av kommersiella lokaler

Vi har lång och framgångsrik historia vad gäller portfölj-  och projektuthyrning i Norden. Vi tar fram en strategi för att hitta mer än en hyresgäst, vi vill hitta rätt hyresgäst. Genom en gedigen analys på mikro och makrofaktorer kan vi ta fram en avkastningsbaserad strategi för vakansen/portföljen. Vi arbetar med allt från uthyrning av enskilda lokaler till fall där det kan handla om att positionera om en hel fastighet eller portfölj. 

Med spetskompetens inom kontor, handel och logistik, kan vi ta ansvar för hela uthyrningsprocessen:

  • Analysarbete
  • Konceptualisering
  • Marknadsföring
  • Segmentering av potentiella hyresgäster
  • Visningar
  • Förhandling av hyresvillkor
  • Hyresgästanpassningar