Projektledning

Vi kan tillföra kompetens inom projektledning, byggledning och kvalitetssäkring. Våra specialister kan hjälpa till med allt från nyproduktion till ombyggnation och hyresgästanpassningar. Vi nöjer oss inte med att bara ta fram underlagen utan vi ser till att det byggnadstekniska gifter sig med de ekonomiska kalkylerna. 

Vi är vana att arbeta med olika typer av projektstyrningsmetoder och anpassar oss efter vår uppdragsgivares vardag och miljö.
 
Vår projektledningspersonal är certifierad inom Bas P, Bas U samt KA enligt PBL.